Cơ (Automatic)

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Đồng hồ cơ (automatic) là đồng hồ sử dụng cơ chế vận hành đơn giản nhưng lại lắp ráp phức tạp nhất hiện nay. Có 3 loại: đồng hồ cơ tự động hoặc đồng hồ cơ lên cót thủ công hoặc kết hợp cả 2. Không sử dụng năng lượng điện, đồng hò automatic sử dụng năng lượng sinh ra từ những linh kiện cơ khí mỗi ngày để hoạt động. Thời gian trữ cót của máy cơ dao động trong khoảng từ 36 đến 80 giờ tùy dòng và tùy thương hiệu.